Spar tusenvis på å velge riktig forbrukslån & forsikring

Forsikring er noe man ikke kommer utenom og for de fleste utgjør dette en betydelig kostnad på husstandens budsjett. På tross av dette er det alt for mange som er lojale mot sitt forsikringsselskap, selv om det er en kjent sak at en regelmessig gjennomgang av dine forsikringer kan hjelpe deg å spare tusener i året.

Det er en kjent sak at forsikringsselskapene forsøker å tiltrekke seg nye kunder ved å tilby en lav forsikringspremie først i kundeforholdet, men heretter gradvis øke premien, rett og slett fordi selskapet vet at mange ikke følger nøye med og dermed forblir kunde, på tross av prisøkningen. Det lønner seg derfor å ta en gjennomgang av hele din forsikringsportefølje en gang i året og sjekke tilbud hos et par konkurrerende forsikringsselskap, for å sikre at du ikke betaler mer i forsikringspremie enn du trenger. Du kan kjøpe alt fra uføreforsikring til beskyttelse mot mislighold av gjeld (noe vi kommer tilbake til i detalj senere).

Du kan bytte forsikring akkurat når du ønsker

På tross av at det er ti år siden at reglene ble endret, er det fremdeles mange som er av den oppfatning at man bare kan bytte forsikring ved hovedforfall. Heldigvis kan du bytte forsikringsselskap når du selv ønsker, og uten å bli økonomisk straffet.
Har du forskuddsbetalt premie til ditt nåværende forsikringsselskap? Da vil den overskytende parten tilbakebetales ved kansellering. Forsikringsselskapet har ikke anledning til å kreve et flytte- eller oppsigelsesgebyr, så du vil få hele beløpet tilbakebetalt, uten noe fratrekk. De aller fleste forsikringsselskap opptrer både ryddig og profesjonelt på dette, og du har normalt det tilbakebetalte beløpet på konto i løpet av et par dager.

Har det noen konsekvenser å bytte?

Svaret er enkelt; Den eneste konsekvensen er at du oppnår en bedre pris på dine forsikringer. Mange tror fremdeles at det er slik at du står sterkere ved en eventuell skadesak om du har vært kunde hos forsikringsselskapet over flere år. Dette er helt feil, selskapene belønner overhodet ikke lojalitet. Ved en skade er det utelukkende forsikringsvilkårene og hvilken dekning du har, som har innvirkning på erstatningen du vil motta, selskapene har rett og slett ikke lov å operere med «ansienniteten» til kunden som en faktor når skadesaken skal behandles.

En lite kjent fordel ved å bytte bilforsikring er at du faktisk kan øke din bonus med inntil 20% per år, hvis du ikke alt har opptjent full bonus på 75+%. Dette er rett og slett fordi selskapet du bytter til normalt vil gi deg en bonusforhøyelse på 10% når du etablerer forsikringen. Eneste kravet er at du har hatt bilforsikring på samme bil i minimum seks måneder, i selskapet du flytter fra.

Slik går du frem med (noen enkle steg)

Det norske forsikringssystemet er svært forbrukervennlig og det er da også svært enkelt å bytte selskap. Alt du trenger å gjøre er å akseptere tilbudet fra det nye forsikringsselskapet og informere om hvilken dato du ønsker forsikringbyttet skal gjøres. Da vil det nye selskapet ta seg av det praktiske, og kommunikasjon med ditt eksisterende selskap. De vil også sørge for at forsikringene kanselleres på korrekt tidspunkt. Normalt trengs det ingen signatur på erklæringen om bytte av forsikringsselskap, i de fleste tilfeller holder det med at du bekrefter dette på SMS eller epost.

Det finnes dog unntak for enkelte forsikringstyper – slik som som helse, gjelds og livsforsikring. En oversikt over gjeldsforsikringspriser finner du oftest på de sidene som videreformidler forbrukslån/annen finansiering. Helse og livsforsikring krever derimot innlevering av signert helseskjema, samt at du oppfyller kravet til karenstid. Vanligvis er det snakk om et par måneder, der forsikringsselskapet foretar en bakgrunnssjekk av opplysningene.

Det er derfor noe mer komplisert å flytte disse forsikringstypene til et nytt selskap, og forsikringsselskapet du bytter til, kan ikke si opp de gamle forsikringene på dine vegne, dette er noe du må gjøre selv. Det involverer som regel at du må signere et eller flere dokumenter i tillegg til at du selvsagt må fylle ut et nytt helseskjema. Det er imidlertid ikke en spesielt vanskelig eller tidskrevende prosess, bare følg instruksjonene du får fra det nye forsikringsselskapet, så gå skiftet av forsikring som regel helt uten problemer.

Lønner det seg å samle alt i ett selskap?

De fleste selskaper tilbyr en betydelig rabatt hvis du har flere forsikringer på samme sted. Som regel er dette en progressiv rabatt som øker jo fler forsikringer du har hos selskapet. I teorien vil det derfor lønne seg å samle alle forsikringer i samme selskap. I praksis lønner det seg derimot å sjekke nøye og gjøre en beregning på kostnaden.

Mange har i tillegg tilbud om for eksempel reise- eller innboforsikring til en svært rabattert pris. Det kan være gjennom medlemskap i fagforening, pensjonskasse eller annen type organisasjon. “Samleavtaler” er ofte veldig lukrative, sammenlignet med prisene man ville fått på det åpne markedet. Det kan derfor fort lønne seg å for eksempel ha innboforsikringen gjennom din fagforening og samle resten av forsikringene hos et annet forsikringsselskap, frem for å ha alle forsikringene i samme firma.

Hvordan finne beste pris?

Du kan selvsagt ringe til forsikringsselskapet du vurderer å bytte til, og be dem sende deg et anbud. Tilbudet vil være gyldig et sted mellom 1 og 3 måneder – så du har god tid til å bestemme deg.

Ønsker du å sjekke priser uten å kontakte hvert enkelt selskap direkte, er finansportalen.no fra Forbrukerrådet et bra utgangspunkt. Her kan du sjekke priser på de vanligste forsikringstypene, som bil, hus, innbo og reiseforsikring. Tjenesten har også registrert rabatter som ytes til medlemmer av flere større foreninger. I hovedsak er det snakk om fagforeningsmedlemmer og kommuneansatte.

En tredje mulighet er å benytte en forsikringsformidler som totalanbud.no, som på dine vegne henter inn tilbud fra flere selskap. Du fyller ut ett skjema, som deretter videresendes til flere ulike forsikringsselskap. Hvert selskap vil da utarbeide et spesifikt tilbud og sende dette til deg. Tjenesten er gratis å benytte, og det er helt uforpliktende. Med andre ord er det ikke noe krav om at du må akseptere ett av tilbudene du mottar.

Det finnes også forsikringsformidlere, som for eksempel forsikringsportalen.no som krever en liten årlig avgift for å kunne benytte tjenesten. For forsikringsportalen.no er dette på nåværende tidspunkt 190kr. pr. år for privatpersoner og 990 kr. For bedriftskunder. I motsetning til de fleste av gratistjenestene på markedet, lover forsikringsportalen.no å være helt uavhengig. Det betyr at de ikke samarbeider med – eller opptrer som agent for spesifikke forsikringsselskaper. Målet deres er å gi deg den beste prisen blant forsikringsselskaper på det norske markedet.

Husk å sjekke polise og betingelser nøye

Mange av de som bytter forsikring har en tendens til å fokusere utelukkende på prisen. Å spare penger er vel så bra, men man burde også huske på vilkårene som følger med. For eksempel kan en “billigere” forsikring noen ganger føre til lavere utbetaling. Her er det viktig å sammenligne ny og gammel polise nøye, og se på hva som faktisk er dekket. Det inkluderer taket på utbetalinger, og eventuelle egenandeler.