Elementære krav til de som ønsker et smålån

Forbrukslån er en populær finansieringsform blant nordmenn som ønsker ekstra fleksibilitet og rask utbetaling. De siste årene har det vokst frem en myte om at tilnærmet alle søknader blir godkjent av bankene.

I realiteten blir stadig flere søkere avvist og årsakene til dette kan du lese mer om her.

Bankenes elementære krav

Norske banker stiller en rekke elementære krav til den som søker og flere av disse er listet opp nedenfor:

  • Alder: Et vanlig krav er at søker må ha fylt 23 år, enda det finnes banker som gir lån til 20 åringer.
  • Folkeregisteret: Du må være registrert som bosatt i folkeregisteret med lignet inntekt fra fjoråret.
  • Eksisterende betalingsproblematikk: Søker kan ikke ha registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker utestående. Unntak kan gjøres i de tilfeller hvor søker stiller sikkerhet i fast eiendom.
  • Minimumsinntekt: Et vanlig krav er at søker må tjene over X antall kroner per år. Beløpet er ofte knyttet til konsumprisindeksen og grunnbeløpet i Folketrygden.
  • Fast arbeid: Her finnes det unntak, men tilnærmet alle banker stiller krav om at søker må ha vært i fast arbeid over en lenger periode.

Gjeldsgrad og kredittverdighet

Utover de elementære kravene gjennomfører banken også sine egne undersøkelser. Dette kalles å gjennomføre en “kredittvurdering” av lånesøker.

De vil blant annet saumfare offentlige registre for å sjekke at søkeren har oppgitt riktig informasjon. Det inkluderer offentlige databaser som løsøreregisteret, brønnøysundregisteret og panteboken.

Noen banker velger i tillegg å kontakte arbeidsgivere og øvrig familie. Målet er å dobbeltsjekke at både identifikasjon og oppgitt inntekt stemmer overens.

En viktig del av vurderingen knyttes forøvrig til søkerens gjeldsgrad og betalingsevne. Långiver er opptatt av å pådra seg minst mulig risiko og gjeldsgraden er derfor en viktig indikator å kunne forholde seg til.

For å finne gjeldsgraden vil långiver dele alle økonomiske forpliktelser på den totale inntekten og verdien av eksisterende eiendeler. Resultatet indikerer forholdet mellom gjeld og inntekt i husholdningen og hvorvidt privatøkonomien tåler en ekstra belastning.

Gjelden vil også deles opp i forskjellige kategorier. Et boliglån vil eksempelvis tillegges mindre vekt enn høy kredittkortgjeld. Banken kan ofte lære mye om søkerens betalingsevne kun ved å titte på gjeldens sammensetning.

Kundeforhold og andre livsfaktorer

Har du etablert et forhold til banken over lang tid og overholdt tidligere forpliktelser? Det vil i såfall tillegges positiv vekt når du søker om forbrukslån. En viktig del av vurderingsprosessen er å lete etter økonomiske handlingsmønster som strekker seg over tid.

Ser banken at søkeren har betalt regninger og spart penger fast over flere år vitner det om god kontroll over privatøkonomien. Sparing er ofte en undervurdert faktor når privatkunder søker om forbrukslån. Det kan i noen tilfeller være tungen på skålen som gir deg tilslag.

Andre livsfaktorer inkluderer lånesøkers utdannelse. Forskning viser at betalingsevnen ofte er knyttet til hvor lenge du ble værende på skolebenken. Sivilstatus kan også påvirke søknaden. Det gjelder særlig hvis du søker sammen med samboer eller ektefelle. Har du kausjonist på lånet vil det f.eks være enklere å oppnå et bedre rentenivå.