En lånemegler kan gjøre renten på lånet lavere

Skal du ta opp et forbrukslån er det viktig å sammenligne tilbud på flere lån, for å finne det lånet som er rimeligst for deg og din økonomiske situasjon. I denne prosessen kan det være til hjelp å benytte en lånemegler, både for å hente inn flere tilbud raskt, men også for å få gratis hjelp til å velge det beste lånet.

Hva er en lånemegler/agent?

En lånemegler er et firma som har spesialisert seg på å formidle kontakt mellom kunder som ønsker å ta opp et lån, og banker som tilbyr slike lån. Innen forbrukslåns-segmentet finnes det idag et bredt utvalg av lånemeglere på markedet.

En typisk lånemegler samarbeider gjerne med 10-15 banker om formidling av låneproduktene deres. Megleren fungerer utelukkende som en formidler, den endelige låneavtalen vil alltid være en sak mellom deg og banken, uten at lånemegleren er involvert. Megleren tar rett og slett imot din lånesøknad, og sender denne videre til de bankene der det forventes at du vil få det beste tilbudet. Hver av bankene som mottar søknaden, gjør en individuell behandling, og kan de innvilge lånet, sendes et formelt tilbud i retur, enten til lånemegleren eller direkte til deg.

En lånemegler får en provisjon fra banken, når det formidles en kunde som tar opp et lån. Det betyr at det er i lånemeglerens interesse at du skal takke ja til et av tilbudene på lån, du mottar. Siden en lånemegler ikke anses som en finansinstitusjon, kreves det ingen konsesjon for å drive med formidling av lån, og det er derfor også lite kontroll med bransjen. Det vil være naturlig å forvente at ikke alle meglere opptrer like etisk korrekt, og noen meglere vil nok ha en tendens til å anbefale deg et lån fra nettopp den banken de får den høyeste provisjonen fra. Det lønner seg derfor alltid å se på lånetilbudene og rådene du mottar, med et kritisk blikk, og ikke nødvendigvis ta alt du blir fortalt for god fisk.

Hvorfor kan det føre med seg en lavere rente?

I Norge er det slik at rentebetingelsene for et usikret forbrukslån alltid bestemmes individuelt for hver enkelt kunde. Det betyr i praksis at jo høyere inntekt du har og jo lavere total gjeld du har, desto bedre rente vil du bli tilbudt på lånet. Når banken reklamerer med en «fra» rente på forbrukslånet er dette dermed bare et utgangspunkt, og i de fleste tilfeller vil du neppe bli tilbudt denne, men en noe høyere rente. Eneste måte å finne ut nøyaktig hvilke betingelser du vil få på et gitt lån, er ved å be om et tilbud fra banken, hvilket betyr å søke på lånet.

Det er her lånemegleren kommer inn i bildet. Ved å gå gjennom en megler, kan du enkelt hente inn tilbud på lånet fra flere banker, og du får dermed et bedre sammenligningsgrunnlag, og kan velge det lånet som er rimeligst for akkurat deg.

Du kan bruke flere meglere/agenter samtidig

Det er ikke noe i veien for å benytte seg av flere lånemeglere for å hente inn tilbud på det samme lånet. Siden meglerens tjenester er helt gratis og uforpliktende for deg som låntaker, står du fritt til å takke nei til alle tilbud du mottar, og du risikerer derfor ingenting ved å benytte flere meglere samtidig. Fordelen ved å benytte flere meglere, er at du ofte når ut til et bredere utvalg av banker. En typisk lånemegler samarbeider gjerne med 10-15 banker, men de forskjellige lånemeglerne har ikke de samme bankene i sine respektive porteføljer, så ved å benytte flere lånemeglere kan du i mange tilfeller få tilbud fra flere banker.